Garancia

Átfogó és globális 2-éves a garancia benne van a szivattyú eladási árában

A garancia a szállítás vagy márkaszerviz által végzett üzembe helyezés dátumától számított 24 hónapig érvényes, és olyan termék- és anyaghibákra vonatkozik, amelyek nem a normál elhasználódás következményei.
Alpha2 keringtető szivattyúkra átadástól vagy márkaszerviz által végzett üzembe helyezés dátumától számított 24 hónapig érvényes és ennek lejáratát követően további 36 hónap szavatosság él.

A jótállási igény teljesítése megtagadható, amennyiben a termék hibája az átadást követően az alábbi okokkal összefüggésben következett be:
– a szerelési és üzemeltetési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása,
– rendeltetésellenes szerelés, üzembe helyezés, paraméterek és használat,
– baleset, gondatlanság, elemi kár,
– külső hatás, rongálás, rongálódás miatt bekövetkezett kár,
– túlterhelés, (elektromos vagy hidraulikai),
– törés (ide nem értve a termék hibás jellegéből fakadó törést),
– előírt védelem hiánya miatti meghibásodás esetén,
– szakszerűtlen kezelés miatti meghibásodás esetén,
– átalakítás esetén,
– jogosulatlan személy által végzett javítási kísérlet esetén, ha a hiba erre visszavezethető,
– helytelen tárolás miatti meghibásodások esetén,
– vízkenésű tengelyek és csapágyak kopása és ebből származó egyéb meghibásodások esetén,
– homok és egyéb szennyeződések (pl. szálas anyagok, haj, egészségügyi betét stb.) által okozott meghibásodások esetén,
– kapcsolódobozba, vezérlőszekrénybe kívülről bejutott víz által okozott meghibásodások esetén,
– fagyás okozta meghibásodások esetén,
– az engedélyezettől eltérő közeg szállítása esetén.

Műhelyünkben:

Garanciális
1. Szervizünk a javításokat az alkatrészek beérkezésének sorrendjében végzi, azonban a garanciális javítások elsőbbséget élveznek.
2. Garanciális hiba megállapítását szerviztechnikusaink végzik el.
3. Garancia minimum számlamásolattal érvényesíthető, valamint a készülék gyári számának azonosításával. A garanciajegy csak megfelelően kitöltött állapotban érvényes, eladói céges pecséttel ellátva.

Nem garanciális

1. A javításra árajánlatot adunk szétszerelést, hibafelmérést követő 2 munkanapon belül.
2. A javítást az ajánlatunk megrendelő részéről történő elfogadásáig szervizünk nem kezdi meg.
3. Amennyiben az előzetes ajánlat alapján megrendelő nem tart igényt a javításra, nem vásárol új szivattyút vagy a beszállított szivattyúnak nincs hibája, úgy szervizünk az átvizsgálás munkadíját felszámítja.
4. Abban az esetben, ha a megrendelő a terméket nem veszi át, illetve az árajánlat megadásától számított 2 héten belül nem rendeli meg a javítást – a berendezést légkésőbb – a megrendelő költségére 3 hónapig tároljuk, utána a javításra átvett termék megsemmisítésre kerül és ezt követően a tulajdonos (átadó) a szervizzel szemben semmiféle igényt nem támaszthat.
5. A megjavított szivattyú, berendezés az ajánlat szerinti fizetési feltételnek megfelelően, csak az átvételi elismervény ellenében szállítható el Geofém Kft. telephelyéről.